Mit tehetek, ha véletlenül nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került letétbehelyezésre/közzétételre?

Az előző üzleti évről szóló számviteli beszámolót a legfőbb szerv (taggyűlés, közgyűlés, tagok gyűlése) minden év május 31-ig, határozat útján jóváhagyja. A legfőbb szervnek természetesen joga van az ülésén elfogadásra előterjesztett beszámoló módosítására. A végül elfogadott beszámolót ezt követően az Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett elektronikus felületen kell közzétenni annak érdekében, hogy az minden érdekelthez (tulajdonosok, hitelezők, vezetőség, munkavállalók, beszállítók, stb.) eljusson.

Ha tévedésből nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került közzétételre - hanem pl. a legfőbb szerv ülésén előterjesztett olyan verzió, ami az ülés alatt módosításra került -, akkor ezt a hibát a cég képviseletére jogosult személy nyilatkozatának birtokában lehetőség van passziválni. Ennek módja, hogy az említett elektronikus felületen a téves beszámolót a beküldő passziválásra jelöli meg, a helyes adatokkal kitölti a beszámoló formanyomtatványát, majd közzéteszi a már helyes verziót.

A hibás, passzivált beszámoló ezután is elérhető marad a közzétett dokumentumok listájában, ugyanakkor egyértelműen jelölésre kerül annak passzivált státusza. A passziválásra a hibás verzió benyújtását követő egy éven belül van lehetőség, és az csak egy ízben tehető meg.

Ha a hibára a benyújtást követő egy éven túl derül fény, vagy a passziváltatás után ismételten helytelen beszámoló kerül feltöltésre, úgy annak megváltoztatására már nincs mód, azt a következő évben, úgynevezett 3 oszlopos beszámoló keretében van lehetőség javítani. (Ezt az jelenti, hogy az előző évi és a tárgyévi oszlopon kívül szerepel a beszámolóban egy harmadik oszlop is, ami az előző évek hibás tételeit hivatott "kompenzálni".)

Figyelem: Eltérő szabályok vonatkoznak arra az esetre, amikor a taggyűlés a beszámolót elfogadja, az közzétételre kerül, majd utólag a beszámolóban elfogadott pontatlan adatokra derül fény.