Mit érdemes tudni a betegszabadságról?

Hány nap betegszabadság illeti meg a munkavállalót?

A munkavállalót betegség miatti keresőképtelensége idejére egy évben 15 nap betegszabadság illeti meg. A tanulószerződéses munkavállalóknak 10 nap betegszabadságot kell biztosítani. A nyugdíjas munkavállaló a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak, így táppénzre nem jogosult, azonban a betegszabadság általános szabályai megilletik.

A betegszabadság csak munkanapokra jár, ünnepnapokra vagy pihenőnapokra nem.

A betegszabadság mértéke a távolléti óradíj 70%-a, melyet 15%-os személyi jövedelemadó és 18,5%-os társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség terhel.

Év közben kezdődő munkaviszony esetén a betegszabadságok számát arányosítani kell.

Példa:

Egy munkavállaló 2020. szeptember 1-jétől állt munkába.
A neki járó betegszabadság ebben az évben: 15 nap betegszabadság/ 366 nap*122 nap= 4,99 nap
Ha fél töredéknapnál nagyobb érték jön ki, az egész napnak számít. Így a munkavállalót megillető szabadság az évre 5 munkanap.

Partnerünk a Hypercortex Zrt. szabadságkalkulátorának segítségével könnyedén kiszámíthatjuk a nekünk járó szabadság mértékét az évben:

Veszélyeztetett terhesség miatt, terhesség vagy szülés miatt, beteg gyermek ápolása, illetve üzemi baleset, közegészségügyi okból, járványügyi okból való eltiltás, hatósági elkülönítés miatt betegszabadság nem jár a munkavállalónak. Ezekben az esetekben táppénz illeti meg a biztosítottat.

A betegszabadság igénybevételéhez a házi- vagy kezelőorvos által kiállított nagyalakú, hivatalos "rózsaszín" igazolás szükséges. Ha a munkavállaló kórházba kényszerül, ebben az esetben is 15 napra jár a betegszabadság, igazolni a kórház által kiadott igazolással kell.

Az évben megmaradt betegszabadságokat év végén megváltani, vagy a következő évre átvinni nem lehet.