Milyen kötelezettsége van annak a KATA adóalanynak az önkormányzat felé, aki nem élt a tételes adófizetési kötelezettség választás jogával?

Ebben az esetben el kell készíteni az adott évre vonatkozó iparűzési adóbevallását az adóévet követő május 31-ig.

Az iparűzési adó számításánál kétféle módszer közül választhat:

Általános módszer:

Az adó alapja a nettó árbevétel alapján számítandó. Ezt kell csökkenteni az anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével. Az így kapott összeg lesz az iparűzési adó alapja, amit meg kell szorozni a vállalkozás székhelyén/telephelyén érvényes adókulccsal, így megkapjuk a fizetendő adót.

Nettó árbevétel - Anyagköltség - Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) - Közvetített szolgáltatások értéke - Alvállalkozói teljesítések = Iparűzési adóalap

A leírásban a speciálisabb, ritkábban előforduló adóalap módosító tételekre nem tértünk ki.

Egyszerűsített adóalap:

Ebben az esetben a nettó árbevétel 80%-a után kell az adót megfizetni. Az egyszerűsített adóalap csak abban az esetben választható, ha az éves bevétel nem haladta meg a 8 millió forintot.

Nettó árbevétel X 0,8 = Iparűzési adóalap

Ezt az adózási módot nem kell külön bejelenteni az adóhatósághoz, de csak akkor alkalmazható, ha a bevallás benyújtása határidőben megtörténik.