Milyen esetekben bírságolnak a koronavírussal kapcsolatban hozott védelmi intézkedések megszegése esetén?

Bírságolandó esetek:

- A meghatározott helyiségekben, közterületeken nem visel, vagy nem megfelelően viseli a maszkot.

- Az üzemeltető nem tesz eleget a kötelezettségének, miszerint szabályzatba foglalja, hogy az intézményben kötelező a maszk megfelelő módon történő viselése.

- Tömegközlekedési eszközön az üzemeltető köteles felhívni az utasok figyelmét a maszk megfelelő módon történi viselésére, ennek hiányában köteles legalább pótdíj megfizettetésére. Ha ezt nem teszi meg az üzemeltető bírságolható.

- Ha valaki nem viseli/nem megfelelően viseli a maszkot, az üzemeltető felszólítására sem. Ebben az esetben az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az illető elhagyja a helyiséget, ha ezt nem teszi meg az üzemeltető bírságolható.

- Rendezvény szervezése, tartása esetén.

- A rendeletben meghatározott kivételek esetében rendezvény szervezése/tartása során a rendezvény szervezője, a helyiség üzemeltetője köteles betartatni a védelmi intézkedéseket, ennek hiányában ők bírságolhatók.

- Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzletek, lottózók, nemzeti dohányboltok nyitvatartása esetén.

- Az üzemeltető bírságolható, ha nem gondoskodik a védelmi intézkedések betartatásáról az alábbi intézményekben:

o a vendéglátó üzlet,
o az üzlet,
o a lottózó,
o a nemzeti dohánybolt,
o a gyógyszertár,
o az üzemanyag-töltőállomás,
o szálláshely

- A szálláshely üzemeltetője bírságolható az alábbi helyszínek nyitvatartása esetén:

o az előadóművészet céljából megtartott események,
o mozik,
o edző-és fitnesztermek,
o uszodák,
o közfürdők,
o jégpályák,
o állatkertek, vadasparkok,
o kalandparkok, vidámparkok,
o játszóházak,
o muzeális intézmények, könyvtárak

- A nevelési, oktatási intézmény vezetője bírságolható, amennyiben nem az előírtaknak megfelelően működik az intézmény.

Amennyiben a rendőrség az ellenőrzés során a kötelezettségek megszegéséről tudomást szerez, a következő bírságokat szabhatja ki:

- 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig terjedő bírságot

- a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt - a nevelési, oktatási intézményeket - legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A rendőrség ezen jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

A felsorolt jogkövetkezmények azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazhatók.

A kiszabott bírságot a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra kell megfizetni.
A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni és fellebbezésnek nincsen helye.

A jogkövetkezmény a következő esetekben nem alkalmazható:

- Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette, tehát ha a jogsértő személyt felszólította a távozásra, vagy amennyiben a jogsértő személy a felszólítás ellenére nem távozott, de a rendőrséget értesítette.