Mikor minősül a nyugdíjas foglalkoztatott biztosítottnak?

Kiegészítő tevékenységet folytató az a magánszemély, aki a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, nyugellátásban részesül és emellett biztosítotti jogviszonyban áll (pl. munkaviszony, egyéni - társas vállalkozói jogviszony).

2020.06.30-ig csak a versenyszférában elhelyezkedő kiegészítő tevékenységet folytató munkavállalókra vonatkozott az a szabály, hogy munkaviszonyukban nem minősültek biztosítottnak, így a munkaviszonyból származó jövedelmük után csak 15% személyi jövedelemadót fizettek, a járulékok megfizetése alól mentesülést élveztek.

2020.07.01-től már a közszférában dolgozó kiegészítő tevékenységet folytató magánszemélyekre is kiterjed a mentesítés, így júliustól már ők sem minősülnek biztosítottnak, ebből kifolyólag a megszerzett keresetet csak 15%-os jövedelemadó terheli.

Ez tehát azt jelenti, hogy a nyugdíjas magánszemély 2020. július 1-jétől nem minősül biztosítottnak egy jogviszonyában sem.