Az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el az online terrorista tartalom eltávolításáról

2021.03.16

Az Európai Unió Tanácsa rendeletet fogadott el a terrorista tartalom online terjesztésének kezeléséről azzal a céllal, hogy az ilyen tartalmakat gyorsan és hatékonyan el lehessen távolítani az internetről, és ennek érdekében egy közös, minden tagállam által igénybe vehető eszközt hozzanak létre - közölte az uniós tanács kedden.

Az új szabályok az Európai Unióban szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy székhellyel rendelkeznek-e a tagállamok valamelyikében.
Az érintett vállalatokkal jelenleg fennálló önkéntes együttműködés a jövőben is folytatódik, a jogszabállyal ugyanakkor bővül a tagállamok eszköztára, és szükség esetén gyorsan el tudják távolítani a terrorista tartalmakat. A tagállamok illetékes hatóságai jogosultak lesznek arra, hogy eltávolítási végzéseket adjanak ki, amelyekben kötelezik a szolgáltatókat arra, hogy egy órán belül az összes tagállamban távolítsák el vagy tegyék hozzáférhetetlenné az adott terrorista tartalmat. A szolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának ugyanakkor jogában áll, hogy ellenőrizze a más tagállamok által kiadott eltávolítási végzéseket is. A rendelet előírja kapcsolattartó pontok kialakítását, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések kezelését, és ezzel elősegítik az együttműködést a szolgáltatókkal.
A tagállamok maguk döntenek arról, milyen szankciókat alkalmaznak abban az esetben, ha a szolgáltató megszegi a rendelet szerinti kötelezettségeit.
Azoknak a tárhelyszolgáltatóknak, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, konkrét intézkedésekkel kell védeniük szolgáltatásaikat a visszaélésekkel és a terrorista tartalmak terjesztésével szemben. A rendelet kimondja, hogy ezeket az intézkedéseket a tárhelyszolgáltató maga választhatja meg.
A jogszabály világosan meghatározza a terrorista tartalom egységes fogalmát, hatálya pedig egyértelműen körülhatárolt, ezáltal a jogalkotó maradéktalanul tiszteletben tartja az EU jogrendjében védett, és az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat. Nem sérülnek a felhasználók és a vállalkozások jogai, így a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, valamint a vállalkozás szabadsága sem. Ennek megfelelően a jogszabály panasztételi mechanizmusokról is rendelkezik, amelyek hatékony jogorvoslati lehetőséget kínálnak mind a szolgáltatók, mind pedig azon felhasználók számára, akiknek tartalmát eltávolították - áll az uniós tanács közleményében.