Az Európai Tanácshoz fordult a homofóbként emlegetett magyar pedofiltörvény miatt az Eurochild

2021.06.29

A homofób törvényként emlegetett pedofilellenes törvény nem védi a gyermekeket, hanem korlátozza jogaikat, mutat rá az Eurochild nevű gyermekvédő szervezet. Az Orbán Viktor arcképével publikált állásfoglalásra a Hintalovon Alapítvány hívja fel a figyelmet.

A nemzetközi szervezet felszólította az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa, hogy Magyarország megfeleljen a gyermekek jogainak védelmére, valamint az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma értékeinek előmozdítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásoknak, írja a hintalovon.hu oldal.

Eurochild Eurochild Eurochild

Az Eurochild egy nemzetközi ernyőszervezet, ami gyermekvédelemmel foglalkozó szervezeteket és civileket fog össze Európában, 35 országból 191 szervezet, illetve személy csatlakozott hozzá.

Az Eurochild szakértői szerint csak ürügy a pedofiltörvény, és határozottan állítják, hogy általa sérülnek a gyermekek jogai.

A gyermekvédők felhívják a figyelmet, hogy a kormányok nem válogathatnak a gyermekek számára biztosítandó jogok között, amiket ENSZ-egyezmény véd.

"A gyermekeknek joguk van az egészséges fejlődéshez, a szabad véleménynyilvánításhoz, az önazonossághoz, a befogadó oktatáshoz és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez. Az újonnan elfogadott jogszabály megsérti mindezeket a jogokat, és azzal a kockázattal jár, hogy éppen azoknak a gyermekeknek árt, akiket védeni akar. Emellett hozzájárul egy félelemmel teli légkörhöz, és aggodalomra ad okot az összes gyermek és a társadalom jóllétét illetően.
Eurochild
A Eurochild magyarországi tagjai a magyar Gyermekjogi Civil Koalíció által vezetett nyilatkozatban adtak hangot aggodalmaiknak. Szolidárisak vagyunk magyar tagjainkkal és a magyarországi gyermekekkel" - fogalmaz az Eurochild közleménye. Az Európai Unióban homofóbként emlegetett pedofiltörvény az Eurochild szerint fokozza a diszkriminációt és a megbélyegzést. A jogszabályban bejelentett intézkedések ellentétesek az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós értékeivel is, mutatnak rá a civilek.
A Eurochild magyarországi tagjai a magyar Gyermekjogi Civil Koalíció által vezetett nyilatkozatban adtak hangot aggodalmaiknak. Szolidárisak vagyunk magyar tagjainkkal és a magyarországi gyermekekkel" - fogalmaz az Eurochild közleménye.
"Felszólítjuk az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa, hogy Magyarország megfeleljen a gyermekek jogainak védelmére, valamint az egyenlőség és a diszkrimináció tilalma értékeinek előmozdítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalásoknak!
Eurochild
Az Európai Unióban homofóbként emlegetett pedofiltörvény az Eurochild szerint fokozza a diszkriminációt és a megbélyegzést.
"Megbélyegzik az LMBTQI+ személyeket, és azzal a kockázattal járnak, hogy fokozzák az LMBTQI+ gyermekekkel szembeni megkülönböztetést, zaklatást és erőszakot. A gyerekekkel végzett kutatásaink azt mutatják, hogy az LMBTQI+ gyerekek már most is eltérő bánásmódban részesülnek. A "Mi Európánk, jogaink, jövőnk" című kiadványban közzétett, a gyermekek jogairól szóló uniós stratégiáról 10 000 gyermekkel folytatott konzultáció eredményei azt mutatják, hogy a megkérdezett LMBTQI+ gyermekek több mint fele tapasztalt már valamilyen megkülönböztetést.
Eurochild
A jogszabályban bejelentett intézkedések ellentétesek az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós értékeivel is, mutatnak rá a civilek.

A közlemény fordítását teljes terjedelmében közöli a Hintalovon Alapítvány. Mellékletként részletezik, hogy az átfogó szexuális neveléshez való jog számos védett jogból ered. A jogszabály módosításai a gyermekvédő civilek szerint sértik az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének (UNCRC) alábbi cikkeit:

A Eurochild magyarországi tagjai a magyar Gyermekjogi Civil Koalíció által vezetett nyilatkozatban adtak hangot aggodalmaiknak. Szolidárisak vagyunk magyar tagjainkkal és a magyarországi gyermekekkel" - fogalmaz az Eurochild közleménye. Az Európai Unióban homofóbként emlegetett pedofiltörvény az Eurochild szerint fokozza a diszkriminációt és a megbélyegzést. A jogszabályban bejelentett intézkedések ellentétesek az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség uniós értékeivel is, mutatnak rá a civilek.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 2. cikke kötelezi a részes államokat annak biztosítására, hogy minden gyermek különféle alapon történő diszkrimináció nélkül élvezhesse az ENSZ gyermekjogi egyezményében megfogalmazott jogokat. Ez a megkülönböztetés közvetlen és közvetett formáit egyaránt magában foglalja. Bár a 2. cikk kifejezetten nem rögzíti, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága az "egyéb státusz" kifejezést úgy értelmezte, hogy az magában foglalja a szexuális irányultságot és a nemi identitást (Sandberg, 2015). A Bizottság kifejezetten elismerte a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű, valamint az interszexuális gyermekeket (ENSZ Gyermekjogi Bizottsága, 20. általános megjegyzés a gyermekjogok serdülőkorban történő érvényesüléséről).

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 3. cikke kötelezi a részes államokat annak biztosítására, hogy a gyermekekre irányuló valamennyi intézkedésnek a gyermek mindenek felett álló érdekénkell alapulnia. Ha a szexuális nevelést el akarják fogadni és sikeresen végre akarják hajtani, akkor annak figyelembe kell vennie a közösségek és a szülők kulturális és vallási hátterét. Ezért az iskolákat támogatni kell abban, hogy együttműködjenek velük, és figyelembe vegyék nézeteiket, amennyiben azok nem mondanak ellent a szexuális nevelés céljainak, a gyermek mindenek felett álló érdekének.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 13. cikke kimondja, hogy a gyermekeknek joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz és ahhoz, hogy érzéseiket és nézeteiket bármilyen eszközzel és bárhol kinyilvánítsák, kivéve, ha ez sérti mások jogait.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 17. cikke kötelezi az államokat, hogy biztosítsák a gyermekek megfelelő tájékoztatását.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 19. cikke kötelezi az államokat, hogy megvédjék a gyermekeket a bántalmazás és az elhanyagolás minden formájától, és többek között megelőző programokat indítsanak. A gyermekek szexuális felvilágosítása hozzájárul a visszaélések megelőzéséhez.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 24. cikke kötelezi az államokat annak biztosítására, hogy a gyermekek a lehető legmagasabb szintű mentális és fizikai egészséget élvezzék.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény 28. és 29. cikke kötelezi az államokat, hogy biztosítsák a gyermekek számára a minőségi és inkluzív oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, beleértve a gyermek személyiségének és tehetségének fejlesztését, az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítását.