Kiléphetek év közben a KATA alól?

Megszűnik a KATA alanyiság:

 • egyéni vállalkozó esetében a jogállás megszűnésének napjával, egyéni cég, betéti társaság vagy közkereseti társaság esetében pedig a társaság jogutód nélküli megszűnésének napjával
 • a gazdasági társaság és az ügyvédi iroda esetében a bejelentést követő napon a kisadózó tag halála, vagy kilépése esetén. (Amennyiben a vállalkozás tevékenységében más bejelentett kisadózó nem működik közre, és a kisadózó tag kilépését követő napig más kisadózó nem kerül bejelentésre)
 • az erről rendelkező határozat véglegessé válása hónapjának utolsó napjával, ha:
  a, az adóalanyiság időszakában mulasztási bírságot, jövedéki bírságot szabott ki az adóhatóság az adózóra számla-vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű árú forgalmazásáért,
  b, a kisadózó fennálló adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 000 Ft-ot,
  c, az adóhatóság törli a kisadózó adószámát
 • a hónap utolsó napján amennyiben a kisadózó bejelenti, hogy nem a KATA törvény szabályai szerint teljesíti tovább az adókötelezettségeit.
 • a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal
 • a tagsági jogviszony keletkezésének napjával, ha a betéti társaság vagy közkereseti társaság kisadózó vállalkozásnak nem magánszemély tagja lesz

Az adóalanyiság megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható.