Kik az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek?

Az adóhatóság és az önkormányzatok elektronikus úton tartják a kapcsolatot azokkal az adózókkal, akik:

  • kötelezettek havi adó- és járulékbevallás benyújtására
  • kötelezettek áfa bevallás benyújtására
  • az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alapján erre kötelezettek

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kérelmeit, bevallásait, egyéb dokumentumait az adóhatóság papír alapon benyújtva nem fogadja el.