Ki jogosult a 4 vagy több gyermeket nevelő kedvezményre?

A kedvezményre az a nő jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult vagy a családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt.

További feltétel, hogy a pótlékra jogosult gyermekek száma a 4 főt elérje, beleértve azt a gyermeket is, amely után járó családi pótlék a gyermek halála miatt szűnt meg.

A kedvezmény kizárólag az anyát illeti meg, azt mással megosztani nem lehet.

A kedvezmény abban a hónapban vehető először igénybe (2020. január 1-jét követően), amely hónap bármely napján az édesanya négy vagy több gyermeket nevelőnek minősül, valamint megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül annak.

A kedvezmény érvényesítéséhez az anya nyilatkozata szükséges a jogosultság fennállásáról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermekek nevét és adóazonosító jelét. Amennyiben az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, úgy a természetes személyazonosító adataira van szükség.