Hányszor kell egy évben iparűzési adót fizetni?

A gazdasági társaságoknak és az egyéni vállalkozóknak egy évben kétszer kell helyi iparűzési előleget fizetniük, melyek március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékesek. Ezt az állandó jelleggel végzett tevékenységük után az illetékes önkormányzat felé kötelesek megtenni. Amennyiben a székhelyen kívül más településen is van fióktelep a vállalkozásnak, úgy előleget minden önkormányzat felé fizetni kell.

Az újonnan alakult vállalkozásoknak induló évükben nem kell iparűzési adóelőleget fizetniük.

Az adóévet követő május 31-ig a ténylegesen megállapított éves adó, valamint az előlegek különbözetét kell pénzügyileg teljesíteni.