A nem használt számlatömböket megsemmisítheti-e a vállalkozás?

A számviteli bizonylatokat főszabály szerint az adózó 8 évig köteles megőrizni.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény előírja, hogy a számla kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Tehát a 8 év letelte után lehet csak megsemmisíteni a számlatömböket.

Egy ellenőrzés során az adóhatóság bármilyen dokumentumot számon kérhet, ami olyan ügyletre vonatkozik, amelynek során adókötelezettség keletkezett. Nem elég ezért az ügyletről szóló számlát vagy nyugtát megőrizni, meg kell tartani az ügylettel kapcsolatos szerződéseket, teljesítésigazolásokat és egyéb keletkező iratokat is.

A számla-, nyugtatömböt akkor is meg kell őrizni, ha azt felhasználták, kitöltötték és akkor is, ha nem, azaz ha a számlatömb nem tartalmaz kiállított számlát, ebben az esetben is kötelesek vagyunk elszámolni vele.